Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

P.č.Dátum zverejneniaČ. faktúry
PredmetDodávateľ
Cena s DPH
Dátum úhradyFaktúra
1.25.2.20221202022Projekt “Múdre hranie “
Edukačné pomôcky pre 5-6 ročné deti
3lobit s.r.o.992,80€25.2.2022Faktúra_1202022.pdf

Objednávka_č.1.pdf
P.č. Dátum zverejneniaČ. faktúry Predmet Dodávateľ Cena s DPHDátum úhradyFaktúra
1. 21.2.2020 5220063515Žehlička, kanvica Naya.s. 92,88 € 21.2.2020 Faktúra-5220063515.pdf 
2. 26.5.2020 2020058Výtvarné potreby JUDr. MartinFabián 200,00 € 26.5.2020Faktúra-20200058.pdf
3. 26.5.2020 20200244Čistiace a hygienické potreby Vodár,  spol. s r.o. 371,10 € 26.5.2020Faktúra-20200244.pdf  
4. 9.6.2020 1420053 Predplatné Predškolská výchova Slovenská pošta, a.s. 3,60 € 9.6.2020Faktúra-1420053.pdf
5. 24.9.2020 20200486 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Vodár,  spol. s r.o. 391,13 € 24.9.2020Faktúra-20200486.pdf
6. 30.10.2020 26102020 OOPP AnetaDugasová, Pracovné odevy 1256,40 € 29.10.2020Faktúra-26102020-.pdf 
Objednávka_č.1.pd
7. 13.11.2020 20017 Tlačiareň a tonery Eximpos.r.o. 339,25 € 13.11.2020Faktúra-20017-.pf
8.8.12.20202020199Výtvarné potreby pre edukačnú činnosť detí v MŠJUDr. Martin Fabián300 €8.12.2020Faktúra_2020199.pdf
9.8.12.202020200649Nákup čistiacich a hygienických potriebVodár, spol. s.r.o.390,66 €8.12.2020Faktúra_20200649.pdf
10.19.2.202121022Tlačiareň EPSON L3150 TankEXIMPO s.r.o.199,00 €19.2.2021Faktúra_21022.pdf
11.29.3.20219921736502Nákup vreciek do vysávačov ROVENTAOKAY Slovakia, spol. s.r.o.50,97€29.3.2021Faktúra_9921736502.pdf
12.7.4.20212219932130Nákup kancelárskych potriebŠEVT a.s.59,22€7.4.2021Faktúra__2219902130.pdf
13.7.5.20212021010494Nákup čistiacich a hygienických potriebPAPERA s.r.o.314,07€7.5.2021Faktúra_2021010494.pdf
14.21.6.202120210150Vyhotovenie 2 ks okrúhlych úradných pečiatokWEBONLINE, s.r.o.35,80€21.6.2021Faktúra__20210150.pdf
15.30.7.202120210375Nákup čistiacich a hygienických potriebVodár, spol. s.r.o.316,10€30.7.2021Faktúra_20210375.pdf
16.05.11.20212111029Laminátor A3Realshop.sk, s.r.o.98,76€05.11.2021Faktúra_2111029.pdf
17.08.11.20212021174Výtvarné a kancelárske potrebyAll 4 school – Fabianova s.r.o.507,18€08.11.2021Faktúra_2021174.pdf
18.13.12.20212021235Edukačné pomôcky pre 5-6 ročné deti
All 4 school – Fabianova s.r.o.
1000,00€13.12.2021Faktúra_2021235.pdf

Objednávka_č.1.pdf
19.17.12.202120210613Nákup čistiacuch a hygienických potrieb
Vodár, spol. s.r.o.
356,00€17.12.2021Faktúra_20210613.pdf