OZNÁMENIE

o zatvorení materskej školy

Riaditeľka  MŠ Šafárikova trieda 4  oznamuje rodičom, že po konzultácii s pracovníkmi odboru RÚVZ v Košiciach, na základe zistenia prudkého zvýšenia chorobnosti detí, bude naša MŠ zatvorená od 20.06.2017 do 23.06.2017. Nástup do MŠ bude v pondelok 26.06.2017.