Oznamy


PRED
http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2023/11/1700631991333.jpg
PO
http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2023/11/1700631991295.jpg
Zelená otvorená školám Zelena-otvorena-skolam.pdf


 

POZOR ZMENA

Dňa 15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103. 

VZN č. 237 nadobúda platnosť od 1.1.2023.

  • Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (zákonné školné) sa mení zo súčasných 20€ na 40€. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (5-6 ročné deti), tento poplatok neplatia.
  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení z 1,45 € na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).
  • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 5€.

Režijné náklady – príspevok, musí rodič zaplatiť aj keď dieťa navštívi MŠ len jeden deň v mesiaci.

vzn237.pdf

 

 

Predstavujeme Vám výučbový program Alfík pre materské školy, sprístupnený aj pre rodičov detí

Úlohy v Alfíkovi môžu deti riešiť pomocou PC alebo tabletu v MŠ ale aj doma s rodičmi.

Pri prihlasovaní zadajte kód školy: mssafarikova

Ak sa zaregistruje dieťa (rodič), bude mať k dispozícii celú históriu svojich riešení.

http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2022/12/ALFIK.jpg

http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2022/12/alfik-1.jpg

http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2022/12/20221226_133754.jpg

Prístup do databázy testov na stránke www.alfik.sk je platný do 19.12.2023.

Zelena-otvorena-skolam.pdf