Aktuality

Od 09. januára 2017 prihlásené deti z II., III. a V. triedy navštevujú desaťdňový korčuliarsky kurz v CROW Aréne. Niektorým deťom sa darí...

22. decembra nás tesne pred vianočnými sviatkami navštívil ujo Ľubo s rozprávkou “Ako čerti anjelom vianoce ukradli. Ako vždy ujo Ľubo...

Opäť sme boli pozvaní a radi sme pozvanie prijali na návštevu KOSITU, kde si deti z 2. triedy mohli zopakovať svoje vedomosti a poznatky o recyk...

15. decembra 2016 deti z 2. triedy reprezentovali našu materskú školu vianočným vystúpením pred OC GALERIA počas vianočných osláv VIANOCE N...

Žiaci 1. C triedy so svojou pani učiteľkou zo ZŠ Trebišovská pozvali naše deti z 2. triedy (budúcich prvákov) na tvorivé dielne. Stalo sa t...

Padá lístie, šuchoce, šuchy-šuchy-šuchy, deti sú z toho nadšené, jupíííí-jupíííí-jupíííí. – práce detí z 2. a 5. a 6. tri...

     25. októbra 2016 sa deti z 2. triedy Júlia a Šimon zúčastnili súťaže Predčitateľskej gramotnosti detí z materských škôl v MŠ Ne...

20. októbra 2016 sa v našej materskej škole uskutočnil v popoludňajších hodinách v telocvični “Deň výživy” s ochutnávkou zdra...

V spolupráci s ČK a mobilnou odberovou jednotkou Hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca sa v našej materskej škole ...

Slovensko krížom-krážom, Moje mesto, v ktorom bývam Deti 2. triedy takto na školskom dvore pomocou prírodnín a príslušného náradia vytvori...