Aktuality

     25. októbra 2016 sa deti z 2. triedy Júlia a Šimon zúčastnili súťaže Predčitateľskej gramotnosti detí z materských škôl v MŠ Ne...

20. októbra 2016 sa v našej materskej škole uskutočnil v popoludňajších hodinách v telocvični “Deň výživy” s ochutnávkou zdra...

V spolupráci s ČK a mobilnou odberovou jednotkou Hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca sa v našej materskej škole ...

Slovensko krížom-krážom, Moje mesto, v ktorom bývam Deti 2. triedy takto na školskom dvore pomocou prírodnín a príslušného náradia vytvori...

  Čarovala pani Jeseň v umeleckom smere Land art  a takto sa deťom  2. triedy predstavila                               ...

30. septembra 2016 sa uskutočnil v nasej materskej skole MINIMARATON 2016 (VI. ročník),  ktorého sa zúčastnili deti nielen z našej materskej ...

. 23. septembra bola ukončená a zároveň vyhodnotená LIKE súťaž “Kosiťáci v akcii” Za účasti notárskeho kandidáta JUDr. Rasti...

Dnes, 5. októbra 2016 k nám opäť zavítal ujo Ľubo s rozprávkou “Ako išlo vajce na vandrovku” Rozprávka sa deťom veľmi páčila,...

“Škôlkarská kvapka krvi“ Dňa 18. októbra 2016 od 7:00 hod. organizuje MŠ Šafárikova odber krvi v spolupráci s ČK a mobilnou odberovou ...

10. septembra 2016 bola metropola východu Košice v pohybe !!! Košice ako Európske mesto športu 2016 odštartovalo Európsky týždeň športu 201...