Tlačivá

Písomné vyhlásenie o Bezpríznakovosti Bezpriznakovost.pdf

Návratka: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa: Navratka.pdf

 

Splnomocnenie: Splnomocnenie_na_vyberanie_dietata_2022_23.pdf

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre rodičov ak je dieťa v MŠ neprítomné dlhšie ako 3 dni: Vyhlasenie-rodica-o-bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie pre zber údajov: Čestné vyhlásenie – zber údajov

 

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_do_MŠ

Informovaný_súhlas_o_pokračovaní_plnenia_povinného_predprimárneho_vzdelávania

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby Vyhlasenie_2023.pdf