kontakt

Adresa:Materská škola
 Šafárikova trieda 4
 040 11 Košice

E-mail:nicollpauerova@pobox.sk

Tel. číslo:0907 900 137
 055 / 6425131
Hospodárka:Andrea Hornyáková
mobile:
0905 755 339
Vedúca školskej jedálne:Erika Čupková
mobile:0907 900 185