Triedy

I. trieda “JEŽKOVIA”

PaedDr. Beáta Sabová                                                   Mgr. Zlatica Rusnáková

 4 – 5 ročné deti

                                         

II.trieda “SOVY”

Mgr. Zuzana Holubová                                                       Bc. Viera Ciforvá

3 – 4 ročné deti

 

III. trieda “ŽABKY”

Mgr. Darina Maruščáková Zahornacká                 Dominika Žárská

3 – 6 ročné deti

 

IV.trieda “SLIMÁCI”

Mária Bernátová                                                     Slavomíra Šimková

4 – 5 ročné deti

 

V.trieda “MYŠKY”

Marta Cséplöová                                                            Mgr. Emília Deverová

3 – 4 ročné deti

 

VI.trieda “KAČIČKY”

Lesia Timková                                                            Andrea Čiderová

5 – 6 ročné deti

 

VII. trieda “LIENKY”

Marcela Byrsová                                                      Evelína Haluščáková

3 – 4 ročné deti