Triedy

I. trieda “JEŽKOVIA”

PaedDr. Beáta Sabová

Mgr. Zlatica Rusnáková

 

II.trieda “SOVY”

Mgr. Zuzana Holubová

Marcela Byrsová

 

III. trieda “ŽABKY”

Mgr. Darina Maruščáková Zahornacká

Dominika Žárská

 

IV.trieda “SLIMÁCI”

Mária Bernátová

Slavomíra Šimková

 

V.trieda “MYŠKY”

Marta Cséplöová

Mgr. Emília Deverová

 

 

VI.trieda “KAČIČKY”

Lesia Timková

Andrea Čiderová