spolupráca

ZŠ Kežmarská 30 – návštevy školy, spoločné akcie, vianočná akadémia

ZŠ Bernolákova 16 – spolupráca učiteliek MŠ s učiteľkami prvých ročníkov

Knižnica Humenská 9 – pravidelné návštevy knižnice

ZŠ Trebišovská – návštevy školy, predplavecký výcvik

ZŠ Považská – zabezpečenie korčuľovania v Crow aréne

OZ Zober loptu, nie drogy – spoluorganizátor Minimaratónu

Mestská časť Košice Západ – spolupráca pri akciách

Logopédia v MŠ – CPPPaP Tešedíkova 3 – logopedička Mgr. Dagmar Vadaská