personál

Pedagogické pracovníčky:
riaditeľka školy: PaedDr. Nicoll Pauerová, atest. uč.

I. trieda “JEŽKOVIA”
PaedDr. Beáta Sabová, atest. uč.
Mgr. Zlatica Rusnáková

II. trieda “SOVY”
Mgr. Zuzana Holubová, atest. uč.
Bc. Viera Cifrová

III. trieda “ŽABKY” :
Mgr. Darina Maruščáková Zahornacká
Dominika Antolík

IV. trieda “SLIMÁCI”
Mária Bernátová
Slavomíra Šimková

V. trieda “MYŠKY”
Marta Cséplöová
Mgr. Emília Deverová

VI. trieda “KAČIČKY”
Lesia Timková
Andrea Čiderová

VII. trieda “LIENKY”

Marcela Byrsová, atest. uč.

Evelína Haluščáková

Prevádzkové pracovníčky  
hospodárka školy:vedúca školskej jedálne:
Andrea Horňáková
Erika Čupková
  
upratovačky:hlavná kuchárka: Marta Anderová
Katarína ÁronováNoémi Hurbanová
Margita BelušárováLenka Dienes
Michaela ŠpegárováKatarína Novotná
Katarína Monyoková