personál

Pedagogické pracovníčky:
PaedDr. Nicoll Pauerová – riaditeľka školy

I. trieda “JEŽKOVIA” :
PaedDr. Beáta Sabová
Mgr. Zlatica Rusnáková

II.trieda “SOVY” :
Mgr. Zuzana Holubová
Marcela Byrsová

III. trieda “ŽABKY” :
Mgr. Darina Maruščáková Zahornacká
Dominika Žárská

IV.trieda “SLIMÁCI”:
Mária Bernátová
Slavomíra Šimková

V.trieda “MYŠKY”:
Marta Cséplöová
Mgr. Emília Deverová

VI.trieda “KAČIČKY”:
Lesia Timková
Andrea Čiderová

Prevádzkové pracovníčky
hospodárka školy:vedúca školskej jedálne:
Jana FedorováErika Čupková
upratovačky:hlavná kuchárka:
Katarína ÁronováMária Lukáčová
Margita BelušárováNoémi Hurbanová
Michaela ŠpegárováMarta Anderová
Katarína Monyoková