Oznamy

POZOR ZMENA

dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Zmenu a pôvodné VZN nájdete na: VZN: 237. O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)

VZN č. 237 nadobúda platnosť od 1.1.2023.

  • Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (zákonné školné) sa mení zo súčasných 40€ na 50€. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (5-6 ročné deti), tento poplatok neplatia.
  • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 8€.

Režijné náklady – príspevok, musí rodič zaplatiť aj keď dieťa navštívi MŠ len jeden deň v mesiaci.

 


PRED
http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2023/11/1700631991333.jpg
PO
http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2023/11/1700631991295.jpg
Zelená otvorená školám Zelena-otvorena-skolam.pdf


Zelena-otvorena-skolam.pdf

ZATVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

 

Riaditeľka Materskej školy, Šafárikova trieda 4 v Košiciach Vám týmto oznamuje, že na základe prudkého zvýšenia chorobnosti detí a po konzultácii s pracovníkmi odboru RÚVZ v Košiciach, bude materská škola zatvorená od 6.2.2024 do 9.2.2024.

Nástup do MŠ je v pondelok 12.2.2024.