o nás

Materská škola Šafárikova trieda 4 v Košiciach sa nachádza v jednej z najkrajších mestských častí – na sídlisku Terasa.
Zriaďovateľom materskej školy je MESTO KOŠICE.
Budova školy je účelová a svoju prevádzku začala v októbri v roku 1967. Má 6 tried s kapacitou 137 detí a poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu v MŠ.

Materská škola poskytuje aj diétne stravovanie (tri druhy diét – celiakia, šetriaca diéta a diabetes).

Neakceptujeme bezmliečnu diétu!

Prevádzku školy zabezpečuje 13 pedagogických zamestnancov, 5 prevádzkových zamestnancov a 4 zamestnankyne školskej jedálne.

Našu školu tvoria tri samostatné budovy, z toho dve poschodové a jedna prízemná. V hlavnej poschodovej budove sa nachádzajú 4 triedy, v zadnej poschodovej budove sa nachádzajú 2 triedy a veľká herňa, kde organizujeme rôzne akcie.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu rôznych aktivít.