Triedy

I. trieda “JEŽKOVIA”

PaedDr. Beáta Sabová                                                   Mgr. Zlatica Rusnáková

 5-6 ročné deti

 

 

II.trieda “SOVY”

Mgr. Zuzana Holubová                                                            Bc. Viera Ciforvá

4-5 ročné deti

 

 

III. trieda “ŽABKY”

Mgr. Darina Maruščáková Zahornacká                 Dominika Antolík

3 – 6 ročné deti

 

 

IV.trieda “SLIMÁCI”

Mária Bernátová                                                     Slavomíra Šimková

5-6 ročné deti

 

 

V.trieda “MYŠKY”

Marta Cséplöová                                                             Mgr. Emília Deverová

3 – 4 ročné deti

 

 

VI.trieda “KAČIČKY”

Lesia Timková                                                            Andrea Čiderová

2-3 ročné deti

 

 

VII. trieda “LIENKY”

Marcela Byrsová                                                      Evelína Haluščáková

4-5 ročné deti