Rada školy

Členovia rady školy

P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený (delegovaný) za
1.Andrea Čiderovápredsedapedagogických zamestnancov
2.Marta Cséplöováčlenpedagogických zamestnancov
3.Jana Fedorováčlennepedagogických zamestnancov
4.Ing. Monika Petričlenzriaďovateľa
5.Mudr. Igor JutkačlenMČ KE-Západ
6.František HrubýčlenMČ KE-Západ
7.Ing. Ľudmila Takáčováčlenrodičov
8.Ing. Tomáš Büdičlenrodičov
9.Ing. Martin Joščákčlenrodičov