Návšteva Mestskej polície

18.jún 2019

Na školskom dopravnom ihrisku nám príslušníci Mestskej polície Košice – Západ predviedli ukážky obrany pri možnom napadnutí, spoločne si zopakovali tiesňové čísla integrovaného záchranného systému. Všetky deti previezli na svojich elektronických kolobežkách a veľkú pozornosť si vyslúžilo i policajné auto, v ktorom si deti vyskúšali, aký je to pocit sedieť v úlohe šoféra alebo zaisteného človeka.