MINIMARATÓN 2019

4. október 2019, piatok pred MMM 2019 v Košiciach a deti z našej materskej školy, deti z MŠ Kežmarská, MŠ Nešporova, MŠ Humenská, MŠ Moldavská = 270 detí.

Žiaci VIII.A zo ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach so svojou triednou učiteľkou Mgr. Payerovou = 22 + 1 prítomných.

Presne o 9.30 hod. zo školského dopravného ihriska vybehli na beh okolo materskej školy, na svoj 10. ročník MINIMARATÓNU 2019.

Žiaci zo ZŠ v spolupráci so školníkom spomínanej ZŠ p. Takáčom pripravili pre všetkých účastníkov behu medaily recykláciou starého poryska z motyky a tým pridali na váhe získanej medaily v cieli Minimaratónu.

Po dobehnutí, teplom čaji, chutných koláčikov a detskej diskotéky na oslavu víťazov, si žiaci pripravili na školskom dvore pre naše deti športové stanovištia, ktoré deťom priniesli radosť a ďalšiu zábavu so školákmi.

Nešlo o výhru ale o účasť!