29.máj 2019 patril našim deťom v MŠ. Spolu s ujom Ľubom sme poobede na školskom dvore oslávili ich medzinárodný sviatok s hudbou, tancom, zábavou, smiechom, ….