Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku a 12. júna zavítali za hlasného hukotu sirény medzi naše deti do materskej školy, aby im zdravotnícky pracovníci – záchranári ukázali ako v prípade úrazu reagovať a koho volať na pomoc. Deti si mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci na umelej figuríne, prezreli si priestor sanitky a dozvedeli sa základné informácie o poskytovaní prvej pomoci, ako sa zachovať pri pomoci a volaní na 112.