DENTAL ALARM – Delfín

Od dnešného dňa 3. mája sa deti II. triedy (5-6 ročné deti) zúčastnili prvej zo štyroch tematických prednášok s praktickou inštruktážou programu Dental Alarm:

  1. Dentálna hygiena,
  2. Anatómia,
  3. Patogenita,
  4. Výživa,

pod vedením študentov zubného lekárstva LF UPJŠ KE, 4. ročník – Mišky Holešovej a Daniela Mattoša.