31. marca 2017 k nám prišli mladé slečny, dobrovoľníčky z Červeného kríža.

Ukázali deťom z druhej triedy základy a postup pri poskytnutí prvej pomoci a aj si to s nimi prakticky vyskúšali.