PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ – súťaž

     25. októbra 2016 sa deti z 2. triedy Júlia a Šimon zúčastnili súťaže Predčitateľskej gramotnosti detí z materských škôl v MŠ Nešporova.

Čestne a úspešne zastúpili našu materskú školu za čo im patrí veľká vďaka a za úspech obom srdečne blahoželáme

Kolektív MŠ