Dňa 30. septembra 2016 o 10.00 hod. v piatok,

budú deti z našej materskej školy spolu s deťmi MŠ Kežmarská, MŠ Nešporova, MŠ Muškátová a MŠ Moldavská behať

MINIMARATÓN 2016  (VI. ročník)

_3006975