30. septembra 2016 sa uskutočnil v nasej materskej skole MINIMARATON 2016 (VI. ročník), 

ktorého sa zúčastnili deti nielen z našej materskej školy ale aj deti s MŠ Kežmarská, MŠ Nešporova, MŠ Muškátová a MŠ Moldavská.

Spolu na trať okolo MŠ sa postavilo a o 10:00 hod vybehlo dokopy 220 detí vo veku od 2 do 3 rokov.

Všetky dobehli s radosťou v očiach a so sladkou odmenou na krku si zatancovali disco na známe piesne “Ta ne”  :)))

 

dsc_0077      dsc_0075       dsc_0072       dsc_2286 dsc_2285      dsc_2283     dsc_2281      dsc_2277 dsc_2275      dsc_2274   dsc_2269      dsc_2268 dsc_2266      dsc_2265 dsc_2262      dsc_2260 dsc_2259      dsc_2258 dsc_2257      dsc_2256 dsc_2255      dsc_2254 dsc_2253      dsc_2252 dsc_2251      dsc_2250 dsc_2249      dsc_2248 dsc_2247      dsc_2246 dsc_2245       dsc_0077