Aj v tomto školskom roku 2019/2020 deti z 1., 2. a 3. triedy začali od septembra navštevovať Mestskú knižnicu pre mládež na Humenskej ulici. V pravidelných intervaloch ju po celý školský rok budú navštevovať a vo vzdelávacích cykloch im pracovníčky knižnice budú odovzdávať poznatky o význame písaného slova, knižnice, čítania. Získaním čitateľského preukazu si deti spolu so svojimi rodičmi budú môcť pri spoločnej návšteve v knižnici vybrať zaujímavú knihu a následne si doma spoločne čítať.